Ispravak Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 2

Narodne novine br.: 60
13.05.2010.

HRVATSKI SABOR

1964

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 137 od 13. studenoga 2009., te se daje

ISPRAVAK
ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

U članku 20. stavku 6. umjesto riječi: »stavka 5.« trebaju stajati riječi: »stavka 2.«.

Klasa: 021-15/10-07/53
Zagreb, 10. svibnja 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.