Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja donijela je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 181. sjednici 03. rujna 2014. godine.

Novi Protokol donesen je zbog usklađivanja s novim Kaznenim zakonom, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom. Stupanjem na snagu ovog novog Protokola prestaje važiti istoimeni Protokol iz 2012. godine.

Dvije verzije istog protokola možete preuzeti na linkovima dolje: