Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji – pdf – video

Svrha je ovog Protokola osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promjeni njihovog ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava u cilju nenasilnog rješavanja sukoba i uvažavanja ravnopravnosti spolova.

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Protokol) temelji se na zakonima i podzakonskim aktima te na sadržaju i obvezama propisanim Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji od 2005. do 2007. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 9. prosinca 2004. godine.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji u PDF formatu možete preuzeti na linku dolje:

– PROTOKOL  PDF

 

Pogledajte video o ovom protokolu:

 

Pogledajte ako isti video želite vidjeti u većem formatu:

Pogledaj video – klikni ovdje