Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Temelj za Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima su sadržaj i obveze propisane Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. i čini njegov sastavni dio, a sadrži: općeprihvaćenu definiciju nasilja; obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika; oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika i ostale aktivnosti i obveze.

Link za preuzimanje protokola       Protokol za preuzimanje

 

Stop nasilju među djecom