Odluka o financiranju domova za starije i nemoćne osobe u 2015 – izmjena

Narodne novine br.: 100
18.09.2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1949

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2015. GODINI

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 15/15), u točki III. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos
2015. g.

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

468

1.754

9.850.000

Karlovačka županija

268

1.792

5.762.000

Varaždinska županija

361

1.741

7.541.000

Koprivničko-križevačka županija

270

2.032

6.585.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

279

1.675

5.608.000

Primorsko-goranska županija

931

2.271

25.367.000

Ličko-senjska županija

342

2.120

8.700.000

Požeško-slavonska županija

327

2.190

8.594.000

Brodsko-posavska županija

264

2.337

7.404.000

Zadarska županija

371

2.009

8.944.000

Osječko-baranjska županija

775

1.917

17.825.000

Šibensko-kninska županija

387

2.401

11.148.000

Vukovarsko-srijemska županija

330

2.375

9.404.000

Splitsko-dalmatinska županija

993

2.296

27.354.000

Istarska županija

617

2.455

18.174.000

Dubrovačko-neretvanska županija

399

2.606

12.477.000

Međimurska županija

283

1.858

6.309.000

Grad Zagreb

3.852

1.748

80.822.000

Sveukupno

11.517

2.011

277.868.000

II.

U točki IV. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos
2015. g.

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

468

1.475

8.285.000

Karlovačka županija

268

1.443

4.639.500

Varaždinska županija

361

1.449

6.277.000

Koprivničko-križevačka županija

270

1.611

5.219.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

279

1.553

5.199.000

Primorsko-goranska županija

931

1.446

16.150.000

Ličko-senjska županija

342

1.730

7.100.000

Požeško-slavonska županija

327

1.591

6.245.000

Brodsko-posavska županija

264

1.389

4.401.000

Zadarska županija

371

1.813

8.070.000

Osječko-baranjska županija

775

1.668

15.510.000

Šibensko-kninska županija

387

1.496

6.946.000

Vukovarsko-srijemska županija

330

1.849

7.323.000

Splitsko-dalmatinska županija

993

1.399

16.669.000

Istarska županija

617

1.729

12.804.589

Dubrovačko-neretvanska županija

399

1.584

7.586.000

Međimurska županija

283

1.516

5.147.000

Grad Zagreb

3.852

1.323

61.150.000

Sveukupno

11.517

1.481

204.721.089

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/389

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.