Ustrojstvo

Centar za socijalnu skrb Pakrac organiziran je na slijedeći način:

Ravnatelj

 • Dubravka Šebić Stoček, dipl.socijalna radnica

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb.

Stručna cjelina za novčane naknade

 • Marija Žilić Petrišić, dipl. socijalna radnica
 • Darko Havranek, dipl. pravnik

U cjelini za novčane naknade rješava se u prvom stupnju o novčanim pravima i naknadama, pružaju se usluge socijalnog i drugog stručnog rada; potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema; potiču se i razvijaju dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Stručna cjelina za odrasle osobe

 • Tina Vostri, dipl.socijalna radnica
 • Melanija Svjetličić, dipl. soc. radnica
 • Darko Havranek, dipl. pravnik
 • Mirjana Čar Bunčić, dipl.psiholog-prof.

U cjelini za odrasle osobe obavljaju se poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti; savjetovanja u prevenciji nasilja u obitelji i ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti; rješava se u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja, pravu na pomoć  u kući, ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu, ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja. Prate se prilike smještenih osoba, poduzimaju radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i zaštitu njihovih interesa. Provode se poslovi vezani uz udomiteljstvo odraslih osoba.

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

 • Borislav Ajman, dipl. socijalni radnik
 • Ljubica Gazić, dipl. pravnica
 • Mirjana Čar Bunčić, dipl. psiholog – prof.
 • Sunčana Majstorović, dipl. defektolog socijani pedagog

U cjelini za djecu, mladež i obitelj rješava se u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, o pravima iz sustava socijalne skrbi – ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju (pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu), rješavaju se pitanja vezana za brak i odnose u braku te odnose roditelja i djece; provodi se postupak posvojenja; rješava se u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja; štite se prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju; provode se poslovi u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži te skrbništva nad djecom, sudjelovanje u prevenciji nasilja u obiteljima s djecom i mladeži, donošenje mišljenja i prijedloga u sudskim postupcima te se provode savjetovanja.

 

Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi

 • Renata Brajković, univ. bacc. ekonomije
 • Suzana Hunjek, ekonomski tehničar

Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi obuhvaćaju izradu planskih dokumenata i praćenje izvršavanje istih, vođenje knjigovodstva, obavljanje svih financijskih poslova vezanih za poslovanje, radnike i korisnike Centra te poslove urudžbiranja, dostave i otpreme pošte, arhiviranja i druge administrativne poslove.