Financijski plan Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2020. godinu – županija

Ovaj Financijski plan sadrži dvije stranice teksta a možete ga pregledati na ekranu u normalnom ili uvećanom (VIEW FULLSCREEN) formatu ili preuzeti u svoje računalo.