Pravo na troškove ogrjeva

Tko može ostvariti pravo na troškove ogrjeva?

Pravo na troškove ogrjeva mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

 

Gdje se može ostvariti i na koji način?

Ostvariti se može u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu.
Odobrava se jednom godišnje na način da im se osigura 3m³ drva ili odobri novčani iznos.

 

ogrjevno drvo