Naknada za troškove stanovanja

 Što se podrazumijeva pod troškove stanovanja?

Pod troškove stanovanja podrazumijeva se najamnina, komunalne naknade, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

Tko može ostvariti pravo na troškove stanovanja?

Pravo na troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade.

 

Gdje se pravo može ostvariti i do kojeg iznosa?

Naknada se može ostvariti pri jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

 

Novčana naknada 1