Prava u sustavu socijalne skrbi

Gore pobrojana prava ujedno su i linkovi do stranica na kojima je detaljno obrazloženo svako od prava.

Strelica animirana

Skenirajte QR kod da u svojem mobilnom uređaju memorirate vezu na ovu ovu internet stranicu:

QR kod - prava u sustavu socijalne skrbi