Category Archives: Nekategorizirano

 • Post Image

  JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto dipl. socijalni radnik I. vrste

  Posted on studeni 14, 2018 by in Nekategorizirano

        KLASA: 112-06/18-01/3 URBROJ: 2162-15-01-02-18-2 od 13. XI. 2018. Na temelju članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), članka 16. stavak 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi […]

  Komentari isključeni za JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto dipl. socijalni radnik I. vrste Continue Reading...
 • Post Image

  Natječaj “Nagrada za promicanje prava djeteta” 2018.

  Posted on rujan 19, 2018 by in Nekategorizirano

  Klasa: 230-01/18-04/1 Urbroj: 519-03-2-1-1/3-18-2 od 6. IX. 2018. (241) NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2018. godini. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti […]

  Komentari isključeni za Natječaj “Nagrada za promicanje prava djeteta” 2018. Continue Reading...
 • Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

  Posted on lipanj 24, 2016 by in Natječaji, Nekategorizirano

  Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje n a t j e č a j za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“ Studij traje četiri semestra. Na studij se ima pravo upisati: – osoba koja je završila diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike, […]

  Komentari isključeni za Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“ Continue Reading...