Misija

Zadovoljni korisnici naših usluga, pravovremena i adekvatna pomoć osobi u potrebi.

Vizija

Aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici postići socijalnu osviještenost svakog pojedinca te podići kvalitetu njihovog života, kao i promicati međusobnu solidarnost, toleranciju i spremnost na pomoć drugome i samopomoć, uvažavajući pravo na osobnost i privatnost.

Cilj

Stručnim radom pomagati stanovništvu, osnaživati korisnike i razvijati svijest o osobnoj odgovornosti te raditi na što ranijem prepoznavanju i prevenciji problema.

Udomiteljstvo

Kako postati udomiteljska obitelj informirajte se na ovim internet stranicama.

Socijalni radnik - radnica

Socijalni radnik je stručnjak koji se bavi proučavanjem socijalnih problema čovjeka.

Feature Image 1

Pristup informacijama

Pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, tj. da objavljuje informacije

Feature Image 2

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Feature Image 3

Propisi

Zakoni i ostali pravni akti iz područja socijalne skrbi kojima je regulirana djelatnost Centra i prava koja korisnici ostvaruju u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Pakrac.

Feature Image 4

Obiteljska medijacija

Obiteljska medijacija je sporazumno rješavanja sporova iz obiteljskih odnosa uz pomoć posebno obučenih stručnjaka - medijatora.

Kako do nas?

Aktualno